Felhasználási feltételek

A repülnijo.hu – továbbiakban: blog – valamelyik oldalának megnyitásával Ön, mint felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:

Szerzői jogok

A blogon található minden tartalom az Impresszumban megnevezett kiadó szerzői joga, szellemi tulajdona, vagy egyéb jogvédelem alatt áll. A kiadó minden tartalommal kapcsolatos jogot fenntart magának.

A blogból bármilyen anyagot részben vagy egészben átvenni csak a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.

Felhasználó a blogot saját személyes igényeinek megfelelő módón, nem üzletszerűen használhatja.

Az MTI valamint egyéb hírügynökségek a honlapon felhasznált hírei és egyéb anyagai jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

Hozzászólások szabályai

A hozzászólások lehetőségének biztosításával a kiadó célja, hogy a repülés bármilyen ága, vonatkozása és története iránt érdeklődőkből közösséget építsen.

A hozzászólásokban felhasználónak minősül mindenki, aki a hozzászólások modulon keresztül a blog felé adatforgalmat kezdeményez.

A kiadó kéri, hogy a hozzászólók saját nevükön jelentkezzenek a rendszerbe.

A hozzászólás blogon való közzétételével a felhasználó teljes egészében lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a hozzászólásokat a blogban moderálják. A moderálás célja a jogszabályellenes, a jó erkölcsöt sértő, a blog céljával ellentétes, vagy a blog működését technikailag veszélyeztető tartalmak kiszűrése.

A moderálás során minden indoklás nélkül megszüntethető azoknak a felhasználóknak a hozzászólási joga, akik a blog célját veszélyeztetik.

Adatvédelem és felelősség

Kiadó a blog működése során birtokába jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át.

Kiadó a felhasználó felé mindenféle korlátozás nélkül kifejezetten kizárja a blogoldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való felelősségét.

Kiadó jogosult jelen feltételeket a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor megváltoztatni.

STA TRAVEL